Webinar 14 juli 2020: Lessons learned uit regionale Covid-19 uitbraken en infectiepreventieve dilemma’s bij bewoners met psychogeriatrische problematiek

In samenwerking met GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zuid-Holland Zuid, GGD Zeeland en Verenso Zeeland-West Brabant organiseert het ABR Zorgnetwerk ZWN een webinar. Deze webinar is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, leden infectiepreventiecommissies en outbreakmanagementteams in de regio Zuidwest Nederland/Verenso regio’s Zeeland-brabant en Randstad-Zuid. Ook andere zorgprofessionals werkzaam in of voor de ouderenzorg zijn welkom.

Programma

19:00 – 19:10 uur        Opening bijeenkomst en welkomstwoord door dagvoorzitter Renée van Hevele, specialist ouderengeneeskunde SRVZ. De bijeenkomst wordt gemodereerd door Fred Balvert, wetenschapsjournalist.

19:10 – 19:25 uur       Epidemiologische MUIZ-data: inzichten vanuit de regio: verloop besmettingen in de verpleeghuizen door Aimée Tjon-A-Tsien, arts IZB GGD Rotterdam Rijnmond en Bram Meima, epidemioloog GGD Rotterdam Rijnmond. 

19:25 – 20:10 uur       Ervaringen uitbraken COVID-19 in verpleeghuizen in de regio, ervaringen worden gedeeld over:

  • Nieuw Rijsenburgh: perspectief van Ellen Hoogervorst, lid raad van bestuur Curamare en Marjolein Damen, arts-microbioloog Maasstad & Curamare;
  • Ter Weel, lessons learned door Hans aan den Toorn, specialist ouderengeneeskunde en Coby Traas, bestuurder Zorggroep Ter Weel.

20:10 – 20:25 uur     Wetenschappelijke inzichten ziektebeeld tot nu toe en lopend onderzoek rondom bewoners met Covid-19 in verpleeghuizen door Judith van den Besselaar, onderzoeker Amsterdam UMC.  

20:25 – 20:40 uur       Ethische dilemma’s aangaande infectiepreventieve maatregelen in PG-afdelingen door Babette Rump, arts Maatschappij en Gezondheid GGD Zeeland.

20:40 – 21:00 uur       Discussie n.a.v. ingestuurde vragen bij aanmelding. Beantwoording door deskundige infectiepreventie, arts-microbioloog, en arts GGD.


Sommige informatie in deze webinar is regio-specifiek. Aanmelden voor de webinar kan middels het formulier hieronder:

Aanmeldformulier Webinar Specialisten Ouderengeneeskunde en Verpleegkundig Specialisten 14 juli 2020

  • Accreditatie voor de webinar wordt aangevraagd.

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte