5.7 Medische kinderdagverblijven

5.7      Medische kinderdagverblijven

Een medisch kinderdagverblijf biedt intensieve zorg in de vorm van een dagopvang aan kinderen tussen de 0 en 7 jaar oud. Een medisch kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen die sterk achterlopen met hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door psychische, lichamelijke of sociale problemen, ADHD, autisme, eetproblemen of slaapproblemen.

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte