Regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen

Ontwikkeling en implementatie regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid

Een eenduidig beleid voor verpleeghuizen is erg belangrijk, maar blijft een uitdaging. Verpleeghuizen hebben te maken met een heleboel richtlijnen die allemaal een beetje van toepassing zijn op hun patiëntenpopulatie. Specialisten ouderengeneeskunde spelen een grote rol in het probleem van antibioticaresistentie in verpleeghuizen en hebben dan ook een belangrijke rol in de strijd tegen antibioticaresistentie. Als de artsen in dezelfde regio vaker hetzelfde middel voorschrijven, krijgt de zorg meer ervaring met deze middelen en kunnen ongewenste effecten beter gesignaleerd worden. Hierdoor kan er gerichter antibiotica worden voorgeschreven en wordt er actief bijgedragen aan het voorkomen van resistentie.

Voor dit project vinden er maandelijks bijeenkomsten plaats met een groep specialisten ouderengeneeskunde, een arts-microbioloog en een arts infectieziekten van de GGD uit Zuid-Holland Zuid. Tijdens deze bijeenkomsten worden alle onderwerpen langsgelopen. Hiernaast zijn er ook overleggen met apothekers en infectiologen. Het is belangrijk dat de zorg in de regio op elkaar is afgestemd en daarom is het goed dat je van elkaar weet wat je doet. Het doel van dit project is dat er door de samenwerking een eenduidig voorschrijfbeleid komt voor de betrokken verpleeghuizen en dat de professionals hier ook naar handelen.

Wilt u meer weten? Lees hier het artikel.

Daarnaast heeft het dit project gepitcht op de kennis- en netwerkdag 2019, de presentatie vindt u hier.

Goede ideeën over een regionaal antibioticabeleid zijn altijd welkom bij het projectteam. Het team deelt ook graag de uiteindelijke resultaten. Voor beide zaken is het team te bereiken via Marleen Rijneveld: info@eyeopenerconsultancy.nl en 06 15 060 346.

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte