Meldpunt Uitbraken Infectiezieken & BRMO (MUIZ)

Meldpunt Uitbraken Infectiezieken & BRMO (MUIZ) is een tool voor zorgprofessionals die inzicht geeft in uitbraken van infectieziekten.

Dagelijks worden er honderden patiënten uitgewisseld tussen zorginstellingen. Op deze manier kunnen infectieziekten zich verspreiden van de ene naar de andere instelling en nieuwe uitbraken veroorzaken. Uitbraken kunnen nu digitaal gemeld worden in het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO. Zo weten zorginstellingen van elkaar welke uitbraken er spelen en kunnen zij tijdiger maatregelen nemen om uitbraken van infectieziekten te voorkomen.

Het Meldpunt is een gebruiksvriendelijke en beveiligde webapplicatie en geeft ‘realtime’ overzicht op uitbraken van infectieziekten en Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) in de regio. Bij elke instelling zijn contactpersonen bekend die rechtstreeks benaderd kunnen worden voor specifieke vragen en advies. Elkaar informeren over uitbraken en bereikbaar zijn voor vragen is noodzakelijk en nu makkelijker. Dit bevordert het tijdiger kunnen nemen van preventieve maatregelen als een patiënt vanuit een ziekenhuis of verpleeghuis binnenkomt. Zo kan regionale verspreiding van infectieziekten en antibioticaresistentie worden tegengegaan.

Met het Meldpunt zetten we in op:

  • het voorkómen van verspreiding van infectieziekten, door het digitaal uitwisselen van informatie over uitbraken (alertering);
  • netwerkversterking door contact te bevorderen tussen alle infectiepreventie betrokkenen in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatie, thuiszorg en de GGD;
  • bevorderen van patiëntveiligheid;
  • besparing op zorg- en personeelskosten.

In de regio Rotterdam-Rijnmond maken inmiddels tien ziekenhuizen en negen koepels van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties gebruik van het Meldpunt. En daar komen er steeds meer bij. Het succes van dit initiatief blijft niet onopgemerkt, zowel professionals als bestuurders zien de voordelen van het Meldpunt voor hun organisatie en het aantal melders neemt gestaag toe.

In februari 2017 startte de GGD Rotterdam Rijnmond met de implementatie van MUIZ en deze is nu één jaar operationeel. In september 2017 volgde de GGD Zuid-Holland Zuid en in juli 2018 is GGD Zeeland gestart met de implementatie van MUIZ.

Voor meer informatie: www.meldpuntuitbraken.nl

Blijf op de hoogte