5. Kennis- en netwerkdag

Eén keer per jaar vindt een Kennis- en Netwerkdag Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland plaats.

Kennis- en netwerkdag 2019

Op 19 maart 2019 vond de eerste samenwerking plaats met Handen uit de mouwen, met als motto ‘Alleen samen kan je het verschil maken’. Het was een dag vol ontmoetingen, inspiratie en interactie. Belangrijk was ook het delen van inzichten, kennis en ideeën. Tijdens de sessies van Handen uit de Mouwen zijn onder andere de meest recente resultaten gepresenteerd, kregen de deelnemers een doorkijkje in de toekomstplannen, is er een vergelijking gemaakt tussen handhygiëne in ziekenhuizen en verpleeghuizen en zijn de belangrijkste barrières voor naleven van de handhygiëne regels aan bod gekomen. De algemene presentatie van Handen uit de Mouwen van deze Kennis- en Netwerkdag vindt u hier. En de presentatie van de gegeven workshop hier.

Kennis- en netwerkdag 2020

Op dinsdag 2 juli 2020 stond de volgende ABR Kennis- en netwerkdag gepland. In verband met de nu geldende RIVM corona-maatregelen zijn wij helaas genoodzaakt de netwerkdag, voor nu, te annuleren.

Dit omdat het concept wat we hadden voorbereid, onder andere een escape room en posterpresentaties, lastig te realiseren is in de huidige ‘anderhalvemetersamenleving’. Ook het voornemen om met meer dan honderd personen kennis uit te wisselen in eenzelfde ruimte is helaas niet te realiseren. Daarom zoeken wij naar alternatieve vormen om kennis uit te wisselen.

Wij werken aan een aantal webinars en zullen daarnaast tijdens de infectiepreventieweek (van 2-8 november 2020) activiteiten organiseren die passen binnen de huidige (en dan geldende) richtlijnen.

In samenwerking met het RODIN-bestuur organiseren wij een webinar over de fase na de eerste golf van COVID-19. Tevens ondersteunen wij een webinar van de drie GGD-en voor specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten over COVID-19 bij patiënten met psychogeriatrische problematiek. Meer informatie over deze webinars volgt via de website.

Daarnaast hopen we na de zomer een livebijeenkomst in aangepaste vorm te kunnen aanbieden. Wij willen de medewerkers van de Duurzaamheidsfabriek graag in het zonnetje zetten voor hun steun aan onze werkzaamheden en hun flexibiliteit aangaande het verzetten van onze netwerkbijeenkomst.

Hulp gevraagd!

Middels deze berichtgeving vragen wij hiervoor ook jullie input. We horen heel graag jullie ideeën, wensen en behoeften voor kennis- en informatie-uitwisseling binnen het ABR zorgnetwerk Zuidwest-Nederland. Ook suggesties voor alternatieve vormen van onze bijeenkomsten, activiteiten, nieuws en kennisuitwisseling zijn van harte welkom. Dit mag gemaild worden naar abr.zwn@erasmusmc.nl

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte