1.3 Interventies

Om de naleving van de handhygiëne te verbeteren is het belangrijk dat medewerkers over voldoende kennis (wat en hoe) alsook awareness (waarom) beschikken. Verder is het geven van feedback cruciaal om inzicht te krijgen in ‘hoe je het doet’, waar het misgaat en hoe je dit kunt verbeteren. Ook draagt het geven van feedback bij aan het gesprek over de noodzaak van handhygiëne en blijft het op deze manier leven op de werkvloer. Uiteindelijk moet handhygiëne net zo vanzelfsprekend worden als tandenpoetsen en het dragen van autogordels. Mensen moeten zich bewust worden van nut en noodzaak, maar belangrijker nog is het feit dat een dergelijke cultuuromslag tijd kost. ‘Handen uit de mouwen’, als regionaal samenwerkingsproject, bewijst dat het helpt als we er samen voortdurend aandacht aan (blijven) besteden.

Voorbeelden van interventies

  • Ludieke ‘Wie is de mol’-acties , waarbij een zorgverlener met opzet ringen droeg om te kijken of collega’s hem hierop zouden aanspreken.
  • Posters verspreiden, bijvoorbeeld met de afbeelding van een toiletbezoeker, met de vraag: ‘Waar waren jouw handen vandaag?’
  • QuickScans uitgevoerd door deskundigen infectiepreventie.
  • Tussentijdse handhygiëne observaties van collega’s op de eigen afdeling.
  • Handalcohol voorzieningen verbeteren, zoals uitbreiding van het aantal handalcohol dipensers of heroverweging van de locatie van de handalcohol dispensers.
  • Hands-on training op klinische afdelingen door deskundige infectiepreventie, met een directe terugkoppeling van de resultaten.

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte