1.2 Wat verwachten wij van instellingen die willen aansluiten?

Gemotiveerde projectleiders en betrokken raden van bestuur zijn essentieel voor het succes van HUM. Deelname aan HUM levert veel op, maar er zijn ook bepaalde voorwaarden waaraan de zorginstellingen moeten voldoen voordat zij kunnen aansluiten bij HUM. Zo ondertekenen de Raden van Bestuur en Medische staven van de instellingen een intentieverklaring om op deze wijze hun commitment en instemming te tonen.  Verder wordt een financiële bijdrage gevraagd ten behoeve van de financiering van het programma en moeten de instellingen een projectleider HUM aanstellen. Deze projectleider is vaak een deskundige infectiepreventie of kwaliteitsadviseur en tevens eerste aanspreekpunt voor HUM in de zorginstelling. Ook is de projectleider de contactpersoon voor het programmamanagement voor onder andere de observatierondes. De projectleider is ook de voorzitter van de interne projectgroep en zorgt voor de verspreiding van nieuwsbrieven en de handhygiëne resultaten in de eigen zorginstelling. Ten slotte levert de projectleider een actieve bijdrage aan de projectleiders- en stuurgroep vergaderingen.

               

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte