1.2 Wat verwachten wij van instellingen die willen aansluiten?

Gemotiveerde projectleiders en betrokken raden van bestuur zijn essentieel voor het succes van HUM. Deelname aan HUM levert veel op, maar er zijn ook bepaalde voorwaarden waaraan de zorginstellingen moeten voldoen voordat zij kunnen aansluiten bij HUM.

 1. Zo ondertekenen de Raad van Bestuur, de medische staf en de verpleegkundige adviesraad van de instellingen een intentieverklaring om op deze wijze hun commitment en instemming te tonen.
 2. Verder wordt er een financiële bijdrage gevraagd ten behoeve van de financiering van het programma.
 3. Ook dienen de instellingen een projectleider HUM aan te stellen, deze projectleider is vaak een deskundige infectiepreventie of kwaliteitsadviseur. De projectleider HUM:
  • is het eerste aanspreekpunt voor HUM in de zorginstelling.
  • is de contactpersoon van de regiegroep HUM voor onder andere de observatierondes.
  • is de voorzitter van de interne projectgroep.
  • zorgt voor de verspreiding van nieuwsbrieven en de handhygiëne resultaten in de eigen zorginstelling.
  • levert een actieve bijdrage aan de projectleidersvergaderingen.

               

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte