Stuurgroep

In de regio Zuidwest Nederland is afgesproken dat het dagelijks bestuur van het Regionaal Orgaan Acute Zorg (ROAZ) fungeert als stuurgroep voor het ABR Zorgnetwerk. De stuurgroep bestaat uit de volgende personen:

Naam

Organisatie

Functie

Vertegenwoordiging in stuurgroep

Dhr. Janssen Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Directeur Vertegenwoordigt ambulancediensten
Dhr. Van Hengel GHOR & GGD Zuid Holland Zuid Directeur Publieke Gezondheid Vertegenwoordigt GHOR/GGD-en
Mw. Sanderse Albert Schweitzer ziekenhuis Lid Raad van Bestuur Vertegenwoordigt ziekenhuizen ZHZ
Mw. te Velde Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Raad van Bestuur Vertegenwoordigt ziekenhuizen ZEE
Dhr. Kievit Ikazia Ziekenhuis Algemeen Directeur Vertegenwoordigt ziekenhuizen RR
Mw. van Duijn Bavo Europoort

(Parnassia Groep)

Bestuurder Vertegenwoordigt GGZ-instellingen
Dhr. Baas LHV Zuidwest-Nederland, kring Zeeland Bestuurslid Vertegenwoordigt huisartsen ZEE
Dhr. van der Born HuisartsenPosten Rijnmond Medisch Directeur Vertegenwoordigt huisartsen RR & ZHZ
Dhr. Kuipers Erasmus MC Voorzitter Raad van Bestuur / Voorzitter ROAZ Voorzitter
Dhr. Dijks De Sonneburgh Voorzitter Raad van Bestuur, namens Conforte Vertegenwoordigt VVT RR

 

 

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte