Kennis- en netwerkdagen

Het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland organiseert jaarlijks een kennis- en netwerkdag. Op deze dag ontmoeten alle professionals betrokken bij Antibioticaresistentie in Zuidwest Nederland elkaar en zijn er inhoudelijke presentaties en workshops om zowel kennis te delen als gezamenlijk stappen te zetten in het verder vormgeven van het regionale zorgnetwerk.

19 maart 2019 vond de tweede kennis- en netwerkdag van het ABR Zorgnetwerk ZwN in samenwerking met Handen uit de Mouwen plaats in het Novotel in Rotterdam. Dit was wederom een groot succes! Een kort verslag van de dag samen met de presentaties van de dag vindt u hier.

De geslaagde eerste kennis- en netwerkdag van het ABR Zorgnetwerk ZwN vond in 2018 plaats op 8 februari. Locatie was het Postillion Hotel in Dordrecht. Een kort verslag en presentaties vindt u hier.

 

Blijf op de hoogte