Recente bijeenkomsten

Op maandag 10 december 2018 werden in Verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht de resultaten van het puntprevalentieonderzoek gepresenteerd aan de deelnemende instellingen. Lees hier meer…

Op 8 februari 2018 vond de eerste kennis- en netwerkdag van het ABR Zorgnetwerk ZWN plaats. Lees hier meer

Op 22 januari 2018 vond in Delft een avond plaats rondom het thema Antibioticaresistentie. Deze avond was speciaal gericht op de specialisten ouderengeneeskunde en werd georganiseerd door de ABR Zorgnetwerken uit de regio’s Holland West en Zuidwest Nederland.  Lees hier meer

 

Blijf op de hoogte