Nieuws

Regionaal coördinatie team (RCT) op volle sterkte

25 juni 2018 - Het regionaal coördinatieteam (RCT) draagt zorg voor de coördinatie van alle 11 taakgebieden waar we tijdens de pilotfase resultaten op willen behalen. Het is een multidisciplinair team met specialisten uit verschillende disciplines. Ook is er bij de samenstelling gekeken naar een goede verdeling van de vertegenwoordiging uit de drie subregio’s in ons ABR-zorgnetwerk: Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland.
> lees verder

Ontwikkelingen binnen het Puntprevalen­tieon­derzoek (PPO)

22 juni 2018 - Sinds de start van Els Punt, de coördinator van het puntprevalen­tieon­derzoek (PPO) verpleeghuizen in Zuidwest-Nederland, zijn er verschillende ontwikkelingen te melden binnen het PPO. Er is een steekproef getrokken van alle locaties die voldoen aan de criteria voor het onderzoek (locatie met > 30 bewoners onder regie van een SO).
> lees verder

LinkedIn pagina ABR Zorgnetwerk ZWN

22 juni 2018 - Het an­tibioticaresis­tentie (ABR) Zorgnetwerk Zuidwest Nederland heeft sinds kort ook een LinkedIn pagina waar regelmatig nieuwe ontwikkelingen gedeeld zullen worden.
> lees verder

HANDSOME voor handhygiëne in verpleeghuizen

19 juni 2018 - Goede handhygiëne wordt gezien als de meest (kosten)effectieve manier om zorg-gerelateerde infecties te vermijden. Tegelijkertijd is er weinig bekend over de naleving van handhygiëneregels (compliance) in verpleeghuizen, en welke interventies en implemen­tatiemet­hodes effectief zijn in die omgeving.
> lees verder

PARCA studie van start in Rotterdam

15 juni 2018 - Het Erasmus MC, de GGD Rotterdam-Rijnmond en Pharos zijn dit jaar van start gegaan met de PARCA studie. Deze studie is erop gericht een zorgvuldiger antibioticagebruik te stimuleren in Rotterdam door de communicatie tussen huisartsen en patiënten met een migrantenachtergrond te verbeteren.
> lees verder

Websitepagina voor publicaties uit Zuidwest-Nederland

15 juni 2018 - Regelmatig verschijnen er interessante artikelen over ABR geschreven door experts uit werkzaam in Zuidwest Nederland. Uiteraard willen wij de lezers van onze nieuwsbrief en bezoekers van onze website graag deelgenoot maken van deze kennis.
> lees verder

Voorstellen coördinator Puntprevalen­tieon­derzoek Els Punt

14 mei 2018 - Mijn naam is Els Punt en per 1 mei 2018 ben ik gestart als Puntprevalentie Onderzoek (PPO) coördinator binnen het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland.
> lees verder

Regionale parels uitgelicht: Handen uit de Mouwen

28 april 2018 - Op onze website laten we graag regionale parels zien: reeds lopende activiteiten en/of projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het ABR Zorgnetwerk. Dit zijn bijvoorbeeld projecten of activiteiten op het gebied van infectiepreventie en goed gebruik van antibiotica.
> lees verder

Artikel ‘Wees alert op ESBL-producerende bacteriën’

24 april 2018 - In het tijdschrift Huisarts & Wetenschap is in de publicatie van 18 april een artikel gepubliceerd over de betekenis van ESBL in de huisartsenpraktijk. Het artikel is van de hand van drie auteurs werkzaam in de regio Zuidwest Nederland, namelijk: Antoinette Agatha van Driel, Ellen Stobberingh en Annelies Verbon.
> lees verder

Start Puntprevalen­tieon­derzoek verpleeghuizen in Zuidwest Nederland

23 april 2018 - In 2018 vindt een landelijke meting plaats naar het voorkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen via een Puntprevalen­tieon­derzoek (PPO). Het PPO is een landelijk onderzoek van het RIVM en geeft inzicht in hoe vaak dragerschap van ESBL en CPE voorkomt in verpleeghuizen.
> lees verder

1 5 6 7 8

Blijf op de hoogte