Nieuws

Kennismaken met een Hygiëne Kwaliteit Medewerker 

18 juli 2019 - Wat doet een Hygiëne Kwaliteits Medewerker eigenlijk? We spreken hierover met Irma Mous. Zij werkt al 27 jaar bij de SVRZ (Stichting Voor Regionale Zorgverlening) in Zeeland als coördinerend verpleegkundige bij zorgcentrum Ter Valcke, een van de locaties van de SVRZ. Daarbij heeft ze verschillende aandachtsgebieden. Een belangrijke daarvan is de hygiëne. De SVRZ heeft enkele jaren geleden op al haar locaties een HKM’er (Hygiëne Kwaliteit Medewerker) aangesteld en op elke woning een teamrol hygiëne. Irma is ook HKM’er, waar ze vier uur per week mee bezig is.
> lees verder

Cartoon 7 in de serie ethische dilemma’s in het omgaan met een BRMO

16 juli 2019 - Hierbij cartoon 7, en alweer de een na laatste cartoon, in de serie over de ethische aspecten in de communicatie met BRMO-dragers. Deze gaat over het omgaan met kinderen met een BRMO, in de zorg een uitdaging, maar in de openbare ruimte ook……
> lees verder

Uit de werkgroep transmurale werkafspraken

16 juli 2019 - Eén van de doelen van de multidisciplinaire werkgroep transmurale werkafspraken is om ervoor te zorgen dat zorginstellingen voortaan BRMO-informatie altijd opnemen in de overdrachtsin­formatie over de patiënt. Bijvoorbeeld de overdracht van ziekenhuis naar verpleeghuis, van ziekenhuis naar thuiszorg of huisarts en vice versa.
> lees verder

Eerste fase project MAIL afgerond

16 juli 2019 - Het eerste onderdeel van het MAIL-project is inmiddels afgerond! De afgelopen tijd hebben we geïnventariseerd wat er nu in de regio is aan foldermateriaal, brieven en websiteteksten over BRMO. In totaal zijn er 78 van dit soort communicatie uitingen bij 10 zorginstellingen verzameld.
> lees verder

Update project Regionaal Antibioticabeleid verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid

12 juli 2019 - In oktober 2018 is het project Regionaal Antibioticabeleid verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid van start gegaan. Het doel van dit project is om een eenduidig regionaal Antibioticabeleid te realiseren.  Dat wordt gedaan door én voor de twaalf verpleeg­huisor­ganisaties in deze regio. Het doel is o.a. eenduidigheid in: de keuze van het soort antibioticum; het bevorderen van ken­nisontwik­keling; gerichte regionale inzet krijgen op infectiepreventie en resistentiepreventie .
> lees verder

Succesvolle werksessie optimalisatie MUIZ

5 juli 2019 - Op dinsdag 11 juni 2019 was er een Werksessie MUIZ. Erg leuk om elkaar weer te treffen! Net als met de ontwikkeling van MUIZ werd er eerst samen gegeten en is de stand van zaken getoond. MUIZ en het ABR-zorgnetwerk Zuidwest Nederland werken nu samen vanuit gemeenschappelijke doelen.
> lees verder

Invoering meldingsplicht Car­bapenemasep­roduceren­de Enterobacteriaceae (CPE)

25 juni 2019 - Per 1 juli 2019 is het aantreffen van CPE meldingsplichtig voor behandelend artsen en hoofden van microbiologische laboratoria. Dat betekent dat alle patiënten die aan de meldingscriteria voldoen, binnen één werkdag door de behandelend arts of hoofd van het microbiologisch laboratorium moeten worden gemeld bij de GGD in de regio.
> lees verder

Van pilot naar structureel zorgnetwerk in Zuidwest Nederland

28 mei 2019 - Nadat we in de pilotfase van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland warm hebben gedraaid in de regionale samenwerking op het gebied van An­tibioticaresis­tentie zal vanaf 1 juni de structurele fase ingaan. We hebben hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van VWS en het totale programma is inmiddels goedgekeurd.
> lees verder

Even voorstellen: Erika Kuilder, lid van het Regionaal Coördinatie Team

27 mei 2019 - In de komende nieuwsbrieven stellen de leden van het Regionaal Coördinatieteam (RCT) zich één voor één aan de regio voor. Ze vertellen wie ze zijn en wat ze op het gebied van an­tibioticaresis­tentie willen bereiken in de regio. Deze keer is het woord aan…
> lees verder

1 2 3 4 8

Blijf op de hoogte