Nieuws

Cartoon 3 van de serie ethische dilemma’s in het omgaan met een BRMO

6 december 2018 - We krijgen positieve reacties op het presenteren van de cartoons  van de cartoonserie uit het landelijke project ‘verantwoorde zorg ten tijde van an­tibioticaresis­tentie’ in onze nieuwsbrief. Daarom in deze nieuwsbrief weer een nieuwe cartoon, in kerstsfeer nog wel, over een ethisch dilemma bij de zorg voor dragers van een BRMO; het omgaan met familieleden met een BRMO.
> lees verder

Subsidie antibiotica-studie op de intensive care

16 november 2018 - Het Erasmus MC heeft een ZON MW subsidie ontvangen om te onderzoeken of een behandeling met antibiotica beter op de individuele patiënt is te af te stemmen zodat deze sneller van de Intensive Care kan. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Ziekenhuisapotheek, de Intensive Care voor volwassenen en de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten (MMIZ).
> lees verder

Oproep medewerking aan vragenlijst organisaties in de V&V

15 november 2018 - In de opbouw van het ABR Zorgnetwerk en het geven van uitvoering aan onze taken, willen we graag weten hoe zaken nu geregeld zijn. Hiervoor gebruiken we onder andere vragenlijsten die we uitzetten bij zorgprofessionals in de regio. Onlangs is er via de regionale afdeling van Verenso een vragenlijst gestuurd naar de specialisten oudergeneeskunde van de regionale organisaties in de Verpleging en Verzorging (V&V).
> lees verder

Nieuwe Cartoon: ethisch dilemma zorg voor patiënten met een BRMO

15 november 2018 - In de vorige nieuwsbrief lanceerden we de cartoonserie van het landelijke project ‘verantwoorde zorg ten tijde van an­tibioticaresis­tentie’. Deze nieuwsbrief weer een nieuwe cartoon over een ethisch dilemma bij de zorg voor dragers van een BRMO; het gebruik van isolatiekleding.
> lees verder

Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO: zowel zorgprofessionals als bestuurders zijn tevreden

9 november 2018 - Het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) geeft zorgprofessionals inzicht in uitbraken van infectieziekten en BRMO in de regio. Actueel en per zorginstelling, zodat men maatregelen kan nemen om verspreiding te voorkomen. MUIZ is sinds februari 2017 live en na één jaar geëvalueerd. De evaluatie bevestigt: MUIZ heeft toegevoegde waarde. Een systeem als MUIZ is nieuw, er was nog geen systeem dat inzicht gaf in uitbraken van infectieziekten en BRMO. Zorginstellingen zien nu van elkaar wat er speelt.
> lees verder

Even voorstellen: Renee van Hevele, lid van het Regionaal Coördinatie Team

15 oktober 2018 - In de komende nieuwsbrieven stellen de leden van het Regionaal Coördinatieteam (RCT) zich één voor één aan de regio voor. Ze vertellen wie ze zijn en wat ze op het gebied van an­tibioticaresis­tentie willen bereiken in de regio. Deze keer is het woord aan Renée van Hevele.
> lees verder

Proefschrift risicofactoren voor en overdracht van zorggerelateerde ziekteverwekkers

9 oktober 2018 - Op donderdag 30 oktober 2018 a.s. zal de openbare verdediging van het proefschrift van Anne Voor in ’t Holt plaatsvinden in het Erasmus MC in Rotterdam. Een zeer relevant onderzoek in het kader van de an­tibioticaresis­tentie. Daarom in deze nieuwsbrief een korte samenvatting van dit proefschrift.
> lees verder

Cartoonserie ‘verantwoorde zorg ten tijde van an­tibioticaresis­tentie’

9 oktober 2018 - Tijdens het Zeeuwse BRMO-overleg presenteerde Babette Rump, arts M&G, naast de highlights uit het project ‘responsible care in times of antimicrobial resistance’ ook de bijbehorende cartoonserie. Het zijn cartoons over de ethische dilemma’s bij de zorg voor dragers van een BRMO met zich meebrengen. Met behulp van de cartoons kun je op een laagdrempelige manier een gesprek op gang brengen over de ethische aspecten van de zorg aan dragers van een BRMO.
> lees verder

Actief bijdragen aan gerichte acties infectiepreventie

8 oktober 2018 - De dag voor afname voor het Puntprevalentie onderzoek (PPO) spreken we Nicoline van der Hagen, regiomanager Albrandswaard/Nis­sewaard bij Argos Zorggroep. Nicoline: ‘Naast mijn functie als regiomanager ben ik voorzitter van de stuurgroep Hygiëne & Infectiepreventie. In deze rol ben ik de hoofd contactpersoon voor het PPO binnen onze zorggroep.
> lees verder

1 11 12 13 14 15 16

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam