Nieuws

Leuk voorbeeld uit de regio: poster klaar voor je werkdag?

16 april 2019 - Tijdens de inspiratiedag hygiënisch werken in verpleeghuizen werden er ook onderling goede voorbeelden en leuke ideeën gedeeld. Zo heeft het team van organisatie de Zellingen een eigen versie gemaakt van een poster met in­fectiep­reven­tiemaat­regelen die je moet checken voor je aan je werkdag begint.
> lees verder

Terugblik geslaagde inspiratiedag hygiënisch werken in verpleeghuizen

12 april 2019 - Op donderdag 11 april jl. vond de inspiratiedag hygiënisch werken in verpleeghuizen plaats. Deze dag, die gezamenlijk georganiseerd was door het programma resistentiepreventie in verpleeghuizen en het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland, was een groot succes.
> lees verder

Cartoon 5 in de serie ethische dilemma’s in het omgaan met een BRMO

12 april 2019 - Deze nieuwsbrief presenteren we u alweer de 5e cartoon in de serie. Deze gaat over het labelen van een MRSA-drager. Dat is nodig in termen van infectiepreventie en voorkomen van transmissie, maar hoe voelt dat als je patiënt of cliënt bent?
> lees verder

Breng je casus naar het BRMO-prak­tijkover­leg!

9 april 2019 - We gaan meer aandacht besteden aan het onderling delen van kennis en ervaring in ons ABR-Zorgnetwerk. Zo willen we kennisdeling organiseren over regionale uitbraken van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in onze regio. Dat doen we samen met het regionaal BRMO-praktijkoverleg én met jou.
> lees verder

Kennis- en netwerkdag 2019

4 april 2019 - Op dinsdag 19 maart jl. vond de 2e kennis- en netwerkdag van het ABR-zorgnetwerk plaats. Deze editie organiseerden we samen met het programma Handen uit de Mouwen van de SRZ-ziekenhuizen.
> lees verder

Toekomstplannen ABR Zorgnetwerk ZWN

21 februari 2019 - In de vorige nieuwsbrief meldden we het goede nieuws dat de ABR-zorgnetwerken worden gecontinueerd. Op donderdag 24 januari jl. heeft het Regionaal Coördinatieteam (RCT) tijdens een heidag gewerkt aan de toekomstplannen van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland.
> lees verder

Cartoon 4 in de serie ethische dilemma’s in het omgaan met een BRMO

14 februari 2019 - In de serie cartoons vanuit het landelijke project ‘verantwoorde zorg ten tijde van an­tibioticaresis­tentie’ dit keer een cartoon over ‘bij­vangst’ tijdens een zieken­huisop­name.  
> lees verder

Handsome-training ter verbetering van handhygiëne in verpleeghuizen

14 februari 2019 - In verpleeghuizen wonen mensen bij elkaar die extra vatbaar zijn voor infectieziekten. Hierdoor kunnen deze ziekten zich makkelijk verspreiden onder bewoners. Eén van de belangrijkste maatregelen om verspreiding te voorkomen is goede handhygiëne. HANDSOME is een scholingspakket om handhygiëne te verbeteren in het verpleeghuis. Het is ontwikkeld door het Erasmus MC en de GGD Rotterdam-Rijnmond. En het scholingspakket heeft effect! Door het uitvoeren van HANDSOME zien we een verdriedubbeling van handhygiëne compliance én dat het op de langere termijn beklijft!
> lees verder

Netwerkbijeenkomst PuntPrevalen­tieOn­derzoek Verpleeghuizen Zuidwest Nederland

17 december 2018 - Op maandag 10 december jl. vond in verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht de regionale netwerkbijeenkomst naar aanleiding van het PPO plaats. Vertegenwoordigers van de verschillende locaties en de MML’s en andere geïnteresseerde collega’s uit de regio werden op de hoogte gesteld van de regionale resultaten door Paul Bijkerk van het RIVM.
> lees verder

Project regionaal antibioticabeleid: de uitdaging van een eenduidig beleid

17 december 2018 -  “Als je dit niet doet, dan heb je op gegeven moment geen antibiotica meer over.” In één zin weet Inger Montfoort het belang van het project ‘Ontwikkeling en implementatie regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid’ samen te vatten. Inger is Eerste Specialist Ouderengeneeskunde bij Het Parkhuis in Dordrecht. Daarnaast is ze de bedenker van dit project. Ze weet dus precies hoe het tot stand is gekomen en wat de aanpak is.
> lees verder

1 2 3 6

Blijf op de hoogte