Nieuws

Project MAIL in de landelijke schijnwerpers

11 februari 2020 - Recent is een artikel over ons project uniformeren van patiëntinformatie over BRMO’s opgenomen op de website van de gezamenlijke zorgnetwerken.
> lees verder

Sur­veil­lancemogelijkheiden via SNIV voor verpleeghuizen

7 februari 2020 - In 2020 zijn er twee modules binnen SNIV waar verpleeghuizen aan deel kunnen nemen. Hieronder een korte uitleg over beide modules. Verpleeghuizen zijn nog van harte welkom hieraan deel te nemen.
> lees verder

Voorstel MUIZ-optimalisatie in het Regionaal Coördinatie Team

28 januari 2020 - Vorige week is het voorstel voor de optimalisatie van MUIZ besproken in het RCT. Eind 2019 is in twee werksessies én in gesprekken met professionals feedback opgehaald van gebruikers van MUIZ om tot dit voorstel te komen. De wensen zijn divers, maar goed te bundelen.
> lees verder

‘Scholingsprog­ramma geeft BRMO’s echt een plek binnen de thuiszorg’

28 januari 2020 - Nu mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen en sneller naar huis gaan na een ingreep in het ziekenhuis, krijgen thuiszorgmedewerkers vaker te maken met Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO’s). Zorgnetwerk An­tibioticaresis­tentie (ABR) Zuidwest-Nederland heeft daarom speciaal voor hen een scholingsprogramma ontwikkeld waarin zij alles leren over BRMO’s, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een schort, handschoenen en mondkapje en het toepassen van handhygiëne.
> lees verder

An­tibioticaresis­tentie in Rotterdam even laag als in de rest van Nederland

23 januari 2020 - De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft onderzoek gedaan naar an­tibioticaresis­tentie bij patiënten met een urineweginfectie. Daarvoor onderzocht zij de resis­tentiebepalin­gen die het Star-shl laboratorium heeft gedaan op ruim 1700 urinesamples van patiënten bij wie een verwekker van een urineweginfectie werd aangetroffen.
> lees verder

Project regionaal Antibioticabeleid voor verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid afgerond

21 januari 2020 - Twaalf verpleeg­huisor­ganisaties, RLM en GGD hebben van oktober 2018 tot en met december 2019 in de regio Zuid-Holland Zuid gewerkt aan het regionaal Antibioticabeleid. In het document staat voor negen categorieën, zoals bijvoorbeeld luchtwegen, oogklachten en dermatologie, beschreven hoe deze behandeld kunnen worden en welke antibiotica specialisten ouderengeneeskunde hiervoor kunnen voorschrijven.
> lees verder

Veel interactie bij tweede huisartsenscholing over an­tibioticaresis­tentie

15 januari 2020 - Op dinsdag 14 januari heeft de tweede ABR Zorgnetwerk ZwN huisartsenscholing plaatsgevonden.  Met 14 aanwezige huisartsen was deze tweede scholing wederom erg succesvol.
> lees verder

Publicatie over MUIZ in Medisch Contact

13 januari 2020 - In Medisch Contact is op 9 januari jl. een artikel verschenen over het Meldpunt Uitbraken InfectieZiekten & BRMO (MUIZ). Het artikel beschrijft de toegevoegde waarde van het meldpunt voor de regio Zuidwest Nederland en zoomt in op hoe dit meldpunt helpt om uitbraken in de regio te bestrijden.
> lees verder

1 2 3 11

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte