Regionale in­fectiep­reven­tieweek 2020

Virussen en bacteriën kunnen bestreden worden door goede infectiepreventie. De huidige aandacht naar het voorkomen van verdere verspreiding van het Coronavirus is hier een voorbeeld van. Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor de werking van antibiotica. Het gevolg hiervan is dat nu nog eenvoudig te genezen ziektes, zoals long- of blaasontstekingen, weer levensbedreigend kunnen worden. Dat is geen doemscenario, maar realiteit. Snel verspreidbare virussen en antibioticaresistentie (ABR) vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. Infectiepreventie kan in grote mate bijdragen aan vermindering van deze bedreiging.

Wij willen onnodige infecties en resistentievorming een halt toeroepen door de noodzaak van infectiepreventie meer onder de aandacht te brengen bij u en de collega’s van uw organisatie. En ook willen we de professionals tips en tools geven om het vol te houden. Daarom heeft een groep enthousiaste zorgprofessionals plannen gemaakt voor een regionale infectiepreventieweek. Het idee:

  • in de week van 2 november tot en met 8 november 2020 (week 45) door heel Zuidwest Nederland aandacht voor het belang van infectiepreventie;
  • leerzame en ludieke activiteiten binnen verschillende organisaties om het belang van infectiepreventie te onderstrepen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Vanuit het zorgnetwerk organiseren we een basisprogramma met activiteiten door de regio. Daarnaast versturen wij een (eigen) nieuwsbrief met vermelding van alle deelnemende organisaties en kunnen wij ondersteunen bij het opzetten activiteiten binnen de eigen instelling. U kunt hierbij denken aan voorlichtingsmaterialen en andere leuke acties, zoals toegang tot een digitale infectiepreventiequiz (met prijzen). Een overzicht van voorbeelden vindt u hier.

Hoe kunt u ons helpen?

Wij hopen dat de infectiepreventieweek 2020 aangevuld wordt met activiteiten van de verschillende ketenpartners! U kunt uw organisatie aanmelden via het formulier, vervolgens nemen wij contact met op. Deadline voor aanmelden is 1 september 2020 om nog optimaal te kunnen voorbereiden. Klik hier voor de reeds deelnemende organisaties.

Doe mee met de infectiepreventieweek 2020 en meld u hieronder aan:

  • Bijvoorbeeld deskundige infectiepreventie, arts-microbioloog, etc.
  • Bijvoorbeeld medewerker communicatie, marketing, etc

Privacy statement ABR-Zorgnetwerk

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte