Regionale in­fectiep­reven­tieweek 2020

2 november 2020

Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor de werking van antibiotica. Het gevolg hiervan is dat nu nog eenvoudig te genezen ziektes, zoals long- of blaasontstekingen, weer levensbedreigend kunnen worden. Dat is geen doemscenario, maar realiteit. Antibioticaresistentie (ABR) vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Infectiepreventie kan in grote mate bijdragen aan vermindering van deze bedreiging.

Wij willen onnodige infecties en resistentievorming een halt toeroepen door de noodzaak van infectiepreventie meer onder de aandacht te brengen en te houden bij u en de collega’s van uw organisatie. Daarom heeft een groep enthousiaste zorgprofessionals plannen gemaakt voor een regionale infectiepreventieweek. Klik hier voor meer informatie.

< agendaoverzicht

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte