28 oktober: Expertbijeenkomst MAIL-project

28 oktober 2019

Het MAIL-project is gestart om de communicatie over BRMO in de zorginstellingen naar patiënten begrijpelijker te maken en in heel Zuidwest-Nederland op één lijn te brengen. Het gaat hierbij in eerste instantie om de informatie (uitnodigingsbrief en folder) die aan patiënten wordt gestuurd als ze betrokken zijn bij een ringonderzoek.

Op deze expertbijeenkomst willen we met elkaar in gesprek over de problemen die worden gesignaleerd ten aanzien van de huidige informatieverstrekking vanuit ziekenhuizen. We horen graag vanuit uw perspectief wat er beter kan en moet.

Uitgangspunt is dat alle communicatie ook begrijpelijk is voor laaggeletterden. Expertisecentrum Pharos sluit daarom aan om haar kennis over toegankelijke informatie te delen, tips te geven en valkuilen te benoemen. Omdat het noodzakelijk is dat de informatie aansluit bij de werkpraktijk van collega’s in de keten willen we graag met u in gesprek. De input uit deze bijeenkomst vormt het vertrekpunt voor het toekomstige informatiemateriaal in de regio. Denkt u met ons mee?

Deze expertbijeenkomst is geïnitieerd door de MAIL projectgroep van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland, in samenwerking met Pharos.

 

 

< agendaoverzicht

Blijf op de hoogte