2 oktober 2019: Update an­tibioticaresis­tentie voor huisartsen en POH’ers

2 oktober 2019

Nederlandse huisartsen doen het in internationaal perspectief goed als het gaat om terughoudendheid bij het voorschrijven van antibiotica. Dat is iets waar we trots op mogen zijn, zeker in het licht van de toenemende resistentieproblematiek.

Toch blijft het ook voor ons soms lastig te beoordelen of er een dringende indicatie is voor een kuurtje of niet. In de huisartsenpraktijk gaat het dan vaak om BLWI, UWI en wondinfecties.

Twijfelt u zelf weleens of u wel of geen antibioticum zult voorschrijven? En heeft u dan helder voor ogen welk antibioticum in de gegeven situatie de beste keuze is? Vraagt u zich weleens af met wie u contact op moet nemen als blijkt dat het beestje resistent is? Ziekenhuis, collega’s, laboratorium, GGD of microbioloog in de regio?

Al dit soort vragen komen aan bod tijdens deze nascholing voor huisartsen en praktijkondersteuners over zinvol gebruik van antibiotica.

U kunt de Update antibioticaresistentie op twee data en plaatsen volgen: op woensdag 2 oktober vindt deze plaats in het Van der Valkhotel te Ridderkerk, op donderdag 31 oktober in de Science Tower te Rotterdam.

Aanmelden kan via de website van Leerpunt Koel

17.30 uur
Inloop met koffie, thee soep en een broodje
18.00 uur
Aanvang cursus
18.10 uur
Introductie ABR (Antibioticaresistentie)-netwerk
Rianne Vriend, epidemioloog
18.30 uur
Fenomeen van de multiresistente micro-organismen
Sander Dinant, arts-microbioloog
19.00 uur
Pauze
19.20 uur
Bespreking van twee cases
Mariana Mendonça Melo, internist-infectioloog en Rachida El-Moussaoui, internist-infectioloog
20.30 uur
Einde
< agendaoverzicht

Blijf op de hoogte