12 december 2019: scholing An­tibioticaresis­tentie en Infectiepreventie in de Thuiszorg

12 december 2019

Als thuiszorgmedewerker heb je een belangrijke rol bij het voorkómen van verspreiding van resistente bacteriën. Het nemen van de juiste maatregelen blijkt nog al eens lastig te zijn in de dagelijkse praktijk. Deze scholing biedt ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen
die nodig zijn om antibioticaresistentie te bestrijden en infectiepreventiemaatregelen te bevorderen.

In de uitnodiging vind je meer informatie over deze scholing en over hoe je je kunt aanmelden.

< agendaoverzicht

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte