Regionale samenwerking m.b.t. audits

We brengen de verschillende soorten audits in de regio in kaart en wisselen kennis hierover uit. Ook kijken we naar mogelijkheden voor standaardisatie en reproduceerbaarheid.

Om goed zicht te krijgen op de verschillende audits in de regio is een uitvraag gedaan bij alle deskundigen infectiepreventie in de regio. Zij hebben aangegeven met welke auditsystemen zij werken in de ziekenhuizen en de verpleeghuizen. Duidelijk is geworden dat er sprake is van een groot aantal verschillende systemen, veel wordt ook gewerkt met interne auditformats.

Op het gebied van handhygiëne zijn er kansen tot uniformering. Zo gaan we kijken hoe de bestaande methodiek van het programma ‘Handen uit de Mouwen’ (HUM) in meer ziekenhuizen in de regio uitgerold kan worden. Daarnaast gaan we aan de slag met het vertalen van deze aanpak naar de verpleeghuissector. De ervaringen in de studie Handsome worden hierin meegenomen.

Op de kennis- en netwerkdag van 19 maart aanstaande zijn hierover twee workshops georganiseerd.


< activiteitenoverzicht

Blijf op de hoogte