Regionaal risicoprofiel

Het risicoprofiel geeft inzicht in de verschillende risico’s op het gebied van ABR in onze regio. Het risicoprofiel vormt de basis voor het actieplan beheersing risico’s.

Het risicoprofiel omschrijft onder andere de demografische kenmerken van de regio en de risico’s voor het ontstaan op en de verspreiding van antibioticaresistentie.

De epidemioloog van het ABR Zorgnetwerk is trekker van het risicoprofiel. Zij wordt hierbij ondersteund en geadviseerd door een kerngroep van betrokkenen uit de regio. In de stuurgroepvergadering van december 2018 is versie 1.0 van het regionale risicoprofiel vastgesteld. Het risicoprofiel is een document wat continu aangevuld wordt. Versie 2.0 wordt in oktober 2019 verwacht.

 


< activiteitenoverzicht

Blijf op de hoogte