Regionaal risicoprofiel en actieplan

Het risicoprofiel geeft inzicht in de verschillende risico’s op het gebied van ABR in onze regio. Het risicoprofiel vormt de basis voor het actieplan beheersing risico’s.

De epidemioloog van het ABR Zorgnetwerk is trekker van het risicoprofiel. Zij wordt hierbij ondersteund en geadviseerd door een kerngroep van betrokkenen uit de regio. In de stuurgroepvergadering van de december 2018 is versie 1.0 van het regionale risicoprofiel vastgesteld.

Vervolgens zijn de werkgroep en het RCT aan de slag gegaan met het actieplan beheersing risico’s.


< activiteitenoverzicht

Blijf op de hoogte