Prevalen­tieon­derzoeken

In 2018 vond een landelijke meting plaats naar het voorkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen via een Puntprevalentieonderzoek (PPO).

Het Puntprevalentieonderzoek (PPO) is een landelijk onderzoek van het RIVM en geeft inzicht in hoe vaak dragerschap van ESBL en CPE voorkomt in verpleeghuizen. De regionale ABR zorgnetwerken waren verantwoordelijk voor de regionale aanpak van dit onderzoek. In onze regio namen hieraan 24 locaties deel. Tijdens een regionale netwerkbijeenkomst zijn de resultaten teruggekoppeld. Ook is onderling kennis en ervaring gedeeld. Klik hier voor een verslag en de presentatie van het RIVM met de resultaten:

Op de website van het RIVM is ook veel informatie te vinden over het PPO: link naar pagina RIVM

 


< activiteitenoverzicht

Blijf op de hoogte