Scholing en deskundigheids- bevordering

We brengen de verschillende vormen van deskundigheidsbevordering in kaart en streven naar een regionaal nascholingsplan. In aanloop hier naar toe faciliteren we zoveel mogelijk kennisuitwisseling.

Met een aantal experts uit de regio is een outline voor een scholingsplan gemaakt. Deze outline wordt steeds verder aangevuld met nieuwe informatie over bestaande scholingen en plannen daarvoor. Geeft u een reguliere scholing over infectiepreventie, goed gebruik van antibiotica of kennis van BRMO laat het dan weten via abr.zwn@erasmusmc.nl

Wilt u graag een bij- en nascholing organiseren in Zuidwest Nederland en bent u op zoek naar deskundige sprekers? Ook dan denken we graag met u mee!


< activiteitenoverzicht

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte