Antimicrobial Stewardship

Binnen ons zorgnetwerk gaan we kijken hoe we kennisuitwisseling kunnen stimuleren en regionaal vormgeven aan het antimicrobial stewardship van 0e tot 3e lijn.

Binnen de ziekenhuizen is het verplicht om een zogenaamd A-team (Antimicrobial stewardshipteam) te hebben. In de langdurige zorg en de huisartsenpraktijk is dat nog niet het geval. Met het vraagstuk hoe je antimicrobial stewardship van 0e tot 3e lijn goed organiseert gaan we binnen het regionale zorgnetwerk mee aan de slag. Een start is gemaakt tijdens de kennis- en netwerkdag op 8 februari ’18. Hier is in 2 werksessies kennis gedeeld en nagedacht over een regionale aanpak. Zo zijn er regionale best-practises uitgewisseld en is nagedacht over bevorderende en belemmerende factoren. Ook is er een regionale brainstormsessie georganiseerd om de regionale plannen scherp te stellen. Op landelijk niveau lopen er 3 pilottrajecten. De uitkomsten hiervan worden geïntegreerd in onze aanpak.


< activiteitenoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam