Aanvullende projecten

Binnen het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland lopen een aantal aanvullende projecten:

• Uitrol MUIZ in Zuid-Holland Zuid en Zeeland
• Regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid
• Kennisontwikkeling in de thuiszorg over BRMO en ABR
• MAIL
• REISRISK

 

 

 

 

Wanneer u op een van de onderstaande projecten klikt, wordt u doorverwezen naar een pagina met meer informatie:

MUIZ is een webapplicatie waarmee uitbraken van infectieziekten en BRMO’s inzichtelijk zijn voor alle zorginstellingen. In februari 2017 is hiermee gestart in de regio Rotterdam-Rijnmond, via een projectsubsidie van VWS wordt deze momenteel uitgerold in Zuid-Holland Zuid en Zeeland.

Vooralsnog was de uitrol van MUIZ het enig aanvullend project. Afgelopen maand (augustus) is er bericht ontvangen van VWS met het resultaat van de ingediende subsidieaanvragen in de 3e en laatste tranche. Dit met positief resultaat want we kunnen in de regio aan de slag met drie aanvullende projecten binnen het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland.


< activiteitenoverzicht

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte