Onze Activiteiten

Regionale in­fectiep­reven­tieweek 2020

In week 45 van 2020 willen wij aandacht geven aan infectiepreventie in de gehele regio Zuidwest Nederland.

> lees verder

Handen uit de Mouwen

Handen uit de Mouwen heeft als doel de naleving van kledingregels en handhygiëne door zorgprofessionals structureel te verbeteren om zo ziekenhuis gerelateerde infecties terug te brengen.

> lees verder

Antimicrobial Stewardship

Binnen ons zorgnetwerk gaan we kijken hoe we kennisuitwisseling kunnen stimuleren en regionaal vormgeven aan het antimicrobial stewardship van 0e tot 3e lijn.

> lees verder

Regionaal risicoprofiel

Het risicoprofiel geeft inzicht in de verschillende risico’s op het gebied van ABR in onze regio. Het risicoprofiel vormt de basis voor het actieplan beheersing risico’s.

> lees verder

BRMO-praktijkoverleg

Het regionaal BRMO-praktijkoverleg maakt het mogelijk om op een laagdrempelige manier actuele ziektegeschiedenissen en uitbraken die veroorzaakt zijn door BRMO te bespreken.

> lees verder

Transmurale werkafspraken

We werken aan transmurale werkafspraken in de regio. We werken hierbij zowel aan eenheid in detectie van BRMO alswel aan het verbeteren en uniformeren van de (digitale) informatieoverdracht in de zorgketen.

> lees verder

Aanvullende projecten

Binnen het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland lopen een aantal aanvullende projecten:

• Regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid
• Kennisontwikkeling in de thuiszorg over BRMO en ABR
• MAIL
• REISRISK

> lees verder

Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ)

Het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) faciliteert het transparant melden van uitbraken aan de GGD en andere zorginstellingen in de regio. Het doel is om tijdiger preventieve maatregelen te nemen bij uitbraken om verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

> lees verder

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte